Museum Maurits van Saene.

Is in oprichting.

Foto's van enkele werken in het bezit van de Stichting.

Kasteel te Outer 1945 90x110, olie op doek

Stilleven 1947 37x63, olie op doek

 

Italiaans Stilleven 1947 47x91, olie op doek

 

Vijfcoten 1948 70x85, olie op doek

 

Spanje Blanes 1956 80x100, olie op doek

 

Kongostroom 1962 97x145, olie op doek

Nieuws

Maurits Van Saene was een groot voorstander van vakmanschap in de kunst en daarom is dit vastgelegd als een randvoorwaarde bij de doelstellingen van de Stichting.

Teneinde de doelstellingen van de Stichting te realiseren hebben we met de Stad Ninove, Dienst Cultuur, overlegd over een samenwerking. Helaas heeft de Stad Ninove de doelstellingen, zoals vastgelegd in de oprichtingsstatuten van de Stichting, niet volledig willen onderschrijven.

Ter compensatie van een jaarlijkse toelage wilde de Dienst Cultuur van de Stad direct de sleutel van het huis Van Saene, het agenda bepalen en ideeën- en knutselkunst introduceren in het Museum van Saene.

Als gevolg van dit standpunt van de  Dienst Cultuur was een overeenkomst niet haalbaar.
Het Stichtingsbestuur zoekt nu naar andere oplossingen.