De Restaurateur van monumentale gebouwen.

Foto F. van den Bremt Foto Walter de Mulder

Huis Van Saene

Van de Ninoofse classicistische abdijgebouwen (1761-1793) rest vandaag enkel nog de voormalige infirmerie, thans huis Van Saene genoemd. Onder leiding van architect Frans Drieghe is het in 1782 gebouwd. Frans Drieghe was de opvolger en neef van architect J.B. Simoens, aan wie de meeste ontwerpplannen van de abdij worden toegeschreven (uit Het Land van Aalst, jaargang LXIII, p. 277-307 auteur Dirk Van De Perre).

Op 15 januari 1822 is de abdij verkocht aan de J.B. De Smet, handelaar te Zele. Hetzelfde jaar is met de afbraak van de abdij begonnen, maar het "sieckhuys" en de remisen moesten overeind blijven omdat die verhuurd waren aan J.J. Haelterman, landbouwer. Later kocht Haelterman het gebouw en de omliggende gronden van De Smet ( uit Heemkring Okegem 2016, 3 & 4; Joos Jozef Haelterman,auteur Jaak Peersman).

In 1956 werd een deel van de abdijgronden met goedkeuring van de Stad Ninove verkaveld. Om alle smalle kavels te kunnen verkopen dienden de resterende (abdij)gebouwen te worden gesloopt. Door aankoop van drie kavels waarop het "sieckhuys" staat en de afbreker financieel schadeloos te stellen, heeft de familie M. Van Saene-Beeckman het gebouw voor een tweede maal voor afbraak behoed. De aankoop werd mogelijk gemaakt door A.G. Samoy, maecenas en goede vriend.

Alle renovaties en restauraties zijn tot op heden privaat gefinancierd.

Het gebouw, inkom en tuin kregen pas in 1996 de status van beschermd monument.


Archief van Saene

Archief van Saene

Kasteel Van Ham, Steenokkerzeel

In 1968 begon de restauratie onder leiding van het architektenbureau Devos en Kint. Binnen werden de hoofdelementen van constructie en stoffering behouden, maar ingepast in de nieuwe inrichting ( tekst uit Agentschap Onroerend Erfgoed 2016,: Kasteel van Ham). Het kasteel werd ingericht door M. van Saene, ingehuurd door bovengenoemd architectenbureau.

 
Foto Copyright Luc Hoorens

 Archief van Saene

Kasteel Steenhuize-Wijnhuize

Tijdens de twintigste eeuw raakte het kasteel in verval. In 1978 kocht de familie Van Waeijenberge het kasteel en tussen 1982 en 1988 werd het samen met het park grondig gerestaureerd onder leiding van Maurits van Saene. Het prachtige resultaat werd bekroond met de prestigieuze Europe Nostra Award. ( tekst www.herzeleinbeeld.be)

Archief van Saene Archief van Saene

Gastenkwartier van de Kartuizerspriorij, Sint-Martens-Lierde

In 1980 kocht Rik van Saene het Gastenkwartier in Sint-Martens-Lierde. Zijn vader begeleidde de restauratie volledig. Het huis had in het verleden meerdere verbouwingen ondergaan en voldeed niet meer aan hedendaagse normen. In feite bleven alleen de buitenmuren, enkel binnenmuren en het eikendakgebinte behouden. Het dak werd gerestaureerd met leien en binnenin werd een nieuwe verdeling gemaakt. Alle deuren werden vernieuwd maar in de oorspronkelijke stijl. 

Voor de restauratie hebben dhr. en mevr. M. van Saene-Beeckman in 1986 een oorkonde gekregen van het Verbond voor Heemkunde Oost-Vlaanderen.


Maurits Van Saene met zijn vrouw Madeleine Beeckman
Archief van Saene

Maurits Van Saene met A.G. Samoy
Archief van Saene